O namaGREEN MILES CHEMICALS

GREEN MILES CHEMICALS DOO je privatno preduzeće, osnovano 2018-te godine. Glavni razlog osnivanja preduzeća je investicija u našu, prvoklasnu proizvodnu fabriku Estara fosfata u Republici Srbiji.

Od samog osnivanja, naše preduzeće svoj rast fokusira u nekoliko pravaca: Izgradnja sopstvene fabrike fosfatnih estara, Trgovina hemikalijama I opremom I Izgradnja kompletnih fabrika po sistemu “ključ u ruke”.

Svoj rad zasnivamo na poštenom, pouzdanom pristupu u radu, kao servis I za kupce naših usluga I roba I za naše dobavljače.

Kao svoje najjače kvalitete, u svakom segment pomenutih grana poslovanja mi vidimo: Naše iskustvo u međunarodnom poslovnom okruženju, Naš inovativni, Open-mind I višestrani pristup svakom zadatku ispred nas, kao I Našu jaku volju da dalje gradimo naše poslovanje, sa ciljem da stvorimo jako preduzeće I radnu atmosferu za ljude koji dolaze I za ljude koji će doći da rade sa nama u svim godinama koje su ispred nas.

GREEN MILES CHEMICALS je preduzeće koje će držati svoj glavni fokus na sledećem: biti respektabilan evropski proizvođač estara fosfata, a uz to biti pouzdan “most” u dugoročnim poslovnim aktivnostima između korisnika I dobavljača svih naših proizvoda I usluga.

Mi uživamo u stvaranju novih poslovnih prilika, kao što uživamo I u rešavanju svakodnevnih izazova koji se pred nas postavljaju.


Prvi investicioni period je planiran do 2024 godine, i vredan je oko 20 mil.EUR. Planiramo da zaposlimo oko 150 radnika.

GREEN MILES CHEMICALS

Dajemo svoje najbolje!