Misija i Filozofija

Naši glavni ciljevi su:

  • Uspostaviti rad preduzeća GREEN MILES CHEMICALS tako da budemo pouzdani proizvođača fosfatnih estara, kao i pouzdan trgovinski partner.
    • Kao proizvođač, mi želimo da stvorimo stabilno preduzeće, sa fer odnosom ka zaposlenima, sposobno da pojača svoju konkurentnost na tržištu fosfatnih estara, kroz racionalnu upotrebu sirovina, i konstantna unapređenja i modernizaciju svoje proizvodnje i samih proizvoda. Naši ciljevi podrazumevaju čistu i sigurnu proizvodnju, u skladu sa najvišim standardima Zaštite životne sredine i zaštite na radu (HSEQ), a sve uz najviše etičke standarde u svakodnevnom poslovanju.
    • Kao trgovački partner (i kao snabdevač i kao kupac trgovačkih dobara) želimo da širimo režu svojih partnera pažljivo i postepeno, kako bismo svima njima konstantno pružali najpogodnije usluge i proizvode, u celosti u skladu sa njihovim zahtevima.


Reči osnivača